web statistics

A pénz (Idézetek könyve)

A csodás album a magyar- és a világirodalom legtalálóbb pénzről, kincsről, vagyonról, tőkéről, magtakarításról stb. szóló félszáz költemény- és prózarészletét gyűjti egybe Ady Endrétől Woody Allanig, s a rájuk rímelő félszáz képzőművészeti alkotást - Holbeintől Andy Warholig - teszi közkincsé.

Léleküdítő, azaz szellemi kincsestá – Gondolatok és elmés idézetek gyűjteménye

"A MAI ember, közismert okokból, reászorul, hogy lelkivilágát a gondolkozás, érzés és akarás igéivel erősítse, lelkét a merőben anyagi és prózai lét fölé emelje. Erre szolgálnak többek közt a lángeszű költők- és bölcsektől megfogalmazott igazságok, tapasztalatok. Ezek kifejezése sokszor egész kötetet igényel, de sokszor kikristályozódik egy-egy mélytartalmú és szépformájú aranymondásban, vagy egy-egy elmésség percnyi villámfényében nyilvánul meg előttünk, éppoly hatást váltván ki bennünk, mint egész kötetek. A mi gyűjteményünk e sűrített mondások, igazságok kincsesbányájából aknázott, hogy a kiemelt eszmei kincsek hatást gyakoroljanak a lelkekre; arra késztessék, hogy továbbfolytassák a gondolkozás, érzés, akarás munkáját, amelynek villamosáramát az illető ige szerzője indította meg. Az önművelés e belső munkájára törekedtünk elsősorban, de emellett ez a gyűjtemény igen hasznos...

VÁLOGATÁS TIBETI KÖZMONDÁSOK 1 db

Ázsia kultúráiban igen népszerű műfaj a bölcsmondásirodalom és népi műfajú párja a közmondásirodalom. A tibeti közmondásokat a nyílt egyenes beszéd jellemzi nem tartózkodnak az erősen profán megszólalásoktól sem. Vagyis a tibeti közmondások gyűjteménye ideális olvasmány okos és derűs tanító és szórakoztató.ajánlja Sári László tibetológus

VÁLOGATÁS KÍNAI KÖZMONDÁSOK 1 db

A leggazdagabb szóláskinccsel a világon alighanem a kínaiak rendelkeznek. A kínai írás nagyjából 3500 éve jelent meg s az azóta született hihetetlenül gazdag kínai irodalom bizonyítja hogy a kínaiak minden korban különleges vonzalmat éreztek és éreznek ma is az élet nagy igazságait vagy egyegy élethelyzet lényegét megragadó velős mondások iránt. Ilyen lényegre törő mondásokat használt Konfuciusztól kezdve Mao Cetungig minden kínai aki igyekezett meggyőzni a hallgatóságát.Kínában a bölcs mondások körül kultusz alakult ki ünnepek idején az ablakokat ajtófélfákat gyakran papírból kivágott vagy festett mondásokkal szállóigékkel díszítik s nem ritkák a szólásokkal feliratozott ajándéktárgyak sem.A bölcs ember száz nemzedéknek a tanítója vallják. A hasznos tanítás pedig olyan vi